Bilar ger stora utsläpp

Det är allmänt känt att det bildas skadliga utsläpp vid förbränning av fossila bränslen som bensin eller diesel. Det finns verktyg på nätet som visar hur stora utsläppen blir vilket kan vara bra att hålla koll på om man vill ta steget längre och bli en miljövänlig  medborgare. För den som inte är beredd att genomföra några större förändringar i sitt liv men ändå vill bidra till en grönare miljö så finns det gott om alternativ. Du kan exempelvis byta belysning på bilen från halogen till led som sänker koldioxidutsläppen vilket är ett stort problem för den globala uppvärmningen. Statliga myndigheter har redan tagit viktiga beslut och övergått till led för samtliga fordon. Det är inte bara fordonslampor som skapar koldioxidutsläpp för det gör även varningsljus som drar nytta av halogen-teknik.

 

Blixtljus sänker kostnader för Räddningstjänsten

Efter att man länge använt halogen på sina fordon så har våra myndigheter äntligen fattat kloka beslut och uppgraderat  sin flotta av blixtljus på nästan alla uttryckningsfordon. Ett blixtljus med lysdioder är mer effektivt och kräver mindre underhåll än tidigare modeller. Det finns inga nackdelar med led-tekniken och utan enbart fördelar.

Jämfört med en rotorljusramp som drivs av halogen lampor så har blixtljusramper en betydligt längre livslängd som sträcker mellan 30.000 till 100.000 timmar. Detta är väldigt viktigt, inte bara av ekonomiska skäl utan av miljömässiga skäl då utsläppen minskar markant vid användning av de nyare blixtljusen.

 

Klimatpolitik

Den 22:a Juni 2017 lade Miljömålsberedningen fram sitt slutbetänkande till regeringen med förslag på åtgärder för hur Sverige ska nå klimatmålet. SNS bjuder in till en diskussion om den långsiktiga svenska klimatpolitiken. Jag tycker om när vi människor sätter oss ner och diskuterar hur vi tillsammans kan gå framåt, men blev ni något klokare av dessa förslagna åtgärder?