Author's posts

Bilar ger stora utsläpp

Det är allmänt känt att det bildas skadliga utsläpp vid förbränning av fossila bränslen som bensin eller diesel. Det finns verktyg på nätet som visar hur stora utsläppen blir vilket kan vara bra att hålla koll på om man vill ta steget längre och bli en miljövänlig  medborgare. För den som inte är beredd att …

Continue reading

Klimatpolitik

Den 22:a Juni 2017 lade Miljömålsberedningen fram sitt slutbetänkande till regeringen med förslag på åtgärder för hur Sverige ska nå klimatmålet. SNS bjuder in till en diskussion om den långsiktiga svenska klimatpolitiken. Jag tycker om när vi människor sätter oss ner och diskuterar hur vi tillsammans kan gå framåt, men blev ni något klokare av …

Continue reading