augusti 2018 arkiv

Klimatpolitik

Den 22:a Juni 2017 lade Miljömålsberedningen fram sitt slutbetänkande till regeringen med förslag på åtgärder för hur Sverige ska nå klimatmålet. SNS bjuder in till en diskussion om den långsiktiga svenska klimatpolitiken. Jag tycker om när vi människor sätter oss ner och diskuterar hur vi tillsammans kan gå framåt, men blev ni något klokare av …

Fortsätt läsa